10 Ekim 2013 Perşembe

İş Güvenliği Analiz Raporu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve de devlet tarafından da onaylanan yeni iş güvenliği kanunu gereğince, her işyeri risk değerlendirme analizini yaptırmalı ve bu husustaki raporunu hazırlamalıdır. 31 Ocak 2013 tarihinden bu yana risk analiz raporu hazırlamayanlara cezai müeyyide uygulanmaktadır.
Bakanlık tarafından risk değerlendirmesi olarak adlandırılan bu işlem; her işletmede iş sağlığı ve güvenliği koşullarının analiz edilmesi ve risklerin kayıt altına alınması için yapılıyor. İş güvenliği rapor ve risk analiz raporu incelemelerde kontrol edilmektedir. Söz konusu raporu hazır olmayan işyerlerine ise ceza uygulanacaktır. Bu bağlamda, iş güvenliği analiz raporu bulunmayan işyerlerinin bu raporlarını derhal hazırlamaları gerekiyor. Bu raporlar, sadece iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanabilmektedir.
İş güvenliği analiz raporunun hazırlanmadığı durumlarda işverenler 3234 TL ceza ödeyebilirler. Hatta bu durum sürdüğü müddetçe her ay 4851 TL idari para cezası kesilebilmektedir. Öte yandan işyerlerinde çalışan tüm personele (bunlara çırak ve stajyerler de dahildir), iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmalıdır. Söz konusu eğitimin de kayıtları muhakkak muhafaza edilmelidir. Yoksa işyerleri her çalışan adına 1078 TL idari para cezası ödemekle mükellef kılınabilirler uygulanacaktır.
İş güvenliği analiz raporunun hazırlanması, iş güvenliği uzmanlığı adına uygulanan en önemli aşamalardandır ve iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan son değişiklikle artık iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekli yan sağlık personeli görevlendirmesinin yürürlük tarihi de değiştirildi. Söz konusu zorunluluklar, kamu kurumları ve 50′den az çalışanı olan ya da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016 olarak değiştirildi. Ayrıca 50′den az çalışanı olan ve aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında bulunan işyerleri için 1 Ocak 2014 tarihi belirlenmiştir. Ancak iş güvenliği analizi ve raporu bu bağlamda dahil değildir.
Yürürlüğe giren son yasaya göre kapıcı, bahçıvan ya da güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar da işyeri sayılmaktadır. Öte yandan herhangi bir çalışanı olmayan apartmanların risk değerlendirmesi yapması ve rapor hazırlaması zorunlu değildir. Apartmanlarda kat malikleri işveren, yöneticiler ise işveren vekili sayılmaktadır.
Bu bağlamda işçi çalıştıran apartmanların ve diğer tüm işyerlerinin 1 Ocak 2013'ten beri risk değerlendirmesini yapması, analiz etmesi ve rapor hazırlatması gerekiyor. Bu yasaya göre ayrıca, işçi sayısı 50'nin üzerinde olan ve "çok tehlikeli" sınıfına dahil işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu da bulunmaktadır. Ayrıca 50'nin altında işçi çalıştıran ve "tehlikeli" sınıfta bulunan işyerleri 1 Temmuz 2013, her türlü kamu kurumları ile işçi sayısı 50'nin altında olan "az tehlikeli" iş yerlerinde, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunlu hale getirilmiştir.
Bunlarla beraber, işyerlerinde risk analizi ve acil durum planı formunu doldurmak yeterli değildir. Ayrıca gerekli önlemlerin de alınması gerekmektedir. Söz konusu formlar, apartmanlar gibi az tehlikeli işyerleri için altı, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için dört ve de çok tehlikeli işyerleri için ise iki yılda bir yenilenmelidir.  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Değerli yorumunu paylaştığın için teşekkür ederim :)